اخلاق در کسب و کار بازار ایران

1396.08.07
اخلاق در کسب و کار بازار ایران
مطالب با کسب اجازه از  گردآورنده منتشر شده است.
 
چکیده
اینکه تجارت درست و مقبول چیست شاید از نگاه هر فرد متفاوت باشد اما با کمی تامل می توان دریافت که باورها و اعتقادات اخلاقی اکثریت افراد در جای جای دنیا به هم نزدیک است .اینکه دروغ و ریا عملی ناشایست است شکی نیست و مثال هایی از این قبیل.اخلاق و اصول اخلاقی از معیارهای مهم دنیای کسب و کار است.گاهی اخلاق را اینگونه تعریف می کنند که "کاری را به درستی انجام دهید"حال برای درست بودن کار مفاهیم متفاوتی را در نظر میگیرند.در این مقاله به جنبه های مختلف اخلاق پرداخته شد و کسب و کار دنیای امروز با اصول اخلاقی سنجش گردید.تعاریف متععدی از اخلاق،اخلاق حرفه ای،اخلاق عمومی،کسب و کار،اخلاق در کسب و کار ارائه گردید.کسب و کاری که بر پایه ی اخلاق شکل گیرد شاید از آرمان های بسیاری از کشور ها باشد که برای رسیدن به آن باید بر اصول مختلفی نظیر اعتماد،صداقت،درستکاری،ایمان و ... متکی باشند.
کلید واژه : اخلاق،کسب و کار،اخلاق کسب و کار
 
مقدمه
سرمایه گذاری مبتنی براصول اخلاقی به عنوان یكی از مهمترین موضوعها در عرصه كسب و كار مطرح شده است. ریشه های این گرایش در جامعه و همچنین در میان سرمایه گذاران بسیار متفاوت است. مذهب، مسایل سیاسی و محیط زیست به عنوان مهمترین ریشه های این گرایش به شمار می آیند. هم اكنون، بیش از پنجاه موسسه فعال در زمینه سرمایه گذاری مبتنی بر اخلاق وجود دارد كه اصول آن را تشریح می كنند، به راهنمایی و مشاوره با افراد در زمینه سرمایه گذاری در موسسات و شركتها می پردازند و از طرف دیگر، اقداماتی نظارتی را انجام می دهند. تجارت و کسب و کار سابقه دیرینه‌ای در تمدن بشری دارد. انسان‌ها از دیرباز برای رفع نیازهای خود به تجارت رو آورده‌اند. این داد و ستد در فرآیند تکاملی‌اش به تدریج از شکل اولیه خود فاصله گرفته (کالا به کالا)، به صورت مبادله پولی (کالا‌ ـ پول ـ کالا) درآمده است.
درپی این تحول، تجارت به تدریج به منزله وسیله‌ای برای کسب سود و منفعت درآمده و ورود به عرصه تجارت نیز به طور عمده با هدف کسب موفقیت در بازار و سودآوری انجام می‌ گیرد. فرد تاجر می‌ کوشد با تصاحب سهم مناسبی از بازار، مشتریان بیشتری را به سمت خود جذب کند. در این مسیر، موفقیت تاجر به طور عمده به عواملی چون توانایی رقابت با دیگران، بازاریابی مناسب، رونق بازار و عواملی اینچنینی نسبت داده می‌شود در میان عوامل مؤثر بر موفقیت تجارت‌، گاه از اخلاق حرفه‌‌ای تجارت نیز سخن به میان می‌آید. این ادعا به گونه‌ای متناقض نماست؛ زیرا ماهیت سودگرایانه کسب و کار تجاری، به ظاهر تناسبی با مباحث اخلاقی ندارد. بر اساس دیدگاه‌ های سنتی در اقتصاد، تجارت و اخلاق دو گونه فضیلت متفاوت را ترویج می‌ کنند.
بسیاری از تصمیمات سازمانی موجب مطرح شدن مسائل پیچیده ای می شوند مبنی بر اینکه منافع سازمان می تواند بر منافع دیگران اثر بگذارد.رسوایی هایی که در بازارهای بورس ایالات متحده امریکا و ژاپن به بار می آید یا رشوه هایی که بین سازمان ها و دولت ایتالیا رد و بدل می شود پیدایش فن آوری های جدید و نتیجه های حاصل از این فن آوری ها و سرانجام اختلاف یا برخورد فرهنگ ها تنها برخی از مسائلی است که در زمینه ی اصول اجتماعی و رعایت اصول اخلاقی در سازمان ها مطرح می شوند.(1)
اخلاق چیست
"اخلاق" از نظر لغت جمع "خُلْق" به معنای خوی، طبع، سجیه و عادت است(2)
برخی علم اخلاق را علم چگونگی اکتساب اخلاق نیکو دانسته اند که براساس آن، افعال و احوال شخص نیکو می شود(3)
«انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق; من تنها براى تكميل فضائل اخلاقى مبعوث شده‏ام.» (4)
اميرمؤمنان على عليه السلام مى‏خوانيم كه فرمود: «لو كنا لانرجو جنة ولانخشى نارا ولاثوابا ولاعقابا لكان ينبغى لنا ان نطالب بمكارم الاخلاق فانها مما تدل على سبيل النجاح; اگر ما اميد و ايمانى به بهشت و ترس و وحشتى از دوزخ، و انتظار ثواب و عقابى نمى‏داشتيم، شايسته بود به سراغ فضائل اخلاقى برويم، چرا كه آنها راهنماى نجات و پيروزى و موفقيت هستند.» (5)
اخلاق یک سیستم ارزشی شخصی است که تعیین میکند چه چیزی درست و چه چیزی اشتباه است(هریسون و همکاران،1998)
اخلاق به عنوان مجموعه اي از اصول، اغلب به عنوان منشوري كه براي راهنمايي و هدايت بكار مى رود، تعريف شده است. سير اخلاق حرفه اى در ايران باستان نشانگر آن است كه شغل و حرفه براى هر كس ذات كارى او تلقى می شد و بايد همچون قابليت ذاتى و اكتسابى در راه مبارزه با اهريمن به كار می رفت از اين روى حرفه، مفهومى  اخلاقى و مقدس تلقي مي شد .( 6)
 
اخلاق حرفه ای
هدف از اخلاق حرفه اي، مسؤوليت اخلاقي فرد از نظر شغل است. پزشك به عنوان شخص حقيقي مسؤوليت هاي اخلاقي دارد. مسؤوليت هاي اخلاقي او برخاسته از شغلي است كه بر دوش گرفته است، به گونه اي كه اگر شغل ديگري مي پذيرفت،مسؤوليت هاي اخلاقي وي تغيير مي كرد. هر شغلي به اقتضاي حرفه اي، مسؤوليت هاي اخلاقي ويژه اى مي آفريند(7)
مفهوم اخلاق حرفه اي، از علم اخلاق اتخاذ شده است. اخلاق حرفه اي عبارت است از مجموعه قوانين اخلاقي كه نخست از ماهيت حرفه يا شغل به دست آمده است[8.].
اخلاق حرفه اى، بهره ورى را افزايش می دهد ، ارتباط ها را بهبود می بخشد و درجه ريسك را كاهش می دهد؛ زيرا هنگامى كه اخلاق حرفه اى در سازمان حاكم است، جريان داده ها آسان مى شود و مدیر قبل از ایجاد حادثه از آن آگاه می شود.(9)
بهترين راه براي رشد معيارهاي اخلاق حرفه اي، ايجاد تشكل ها و انجمن های علمي است. تشكل هاي تخصصي باعث خواهد شد كه معيارهاي اخلاقي بهتر شكل بگيرند و بهتر بتوان آن را در جامعه نشر و گسترش داد. اين تشكل ها بايد با دولت همكارى نمايند، چون اين همكارى باعث مي شود كه واقعيت ها گفته شوند و آثار آن راحت تر به عرصه وجود برسند. به گفته ايشان بنياد ميزان گسترش و رشد اخلاق حرفه اي بستگي به ميزان كاركرد موفق اخلاق حرف هاي و همينطور ميزان تغييرپذيري آن دارد. هر قدر مزاياي به دست آمده از رعايت اخلاق حرفه اي فراگيرتر باشد، ميزان تعهد به ضوابط آن از درجه بالاتري برخوردار است و هرچه تنگنا هاى اعمال شده ناشي از معيارهاي اخلاق حرفه اي منطقي تر و در رشد  سازمان موثرتر باشد، پايبندي به آن محكم تر خواهد بود[6)
نقش راهبردى اخلاق حرفه اي در موفقيت معطوف به آينده سازمان غير قابل انكار است و دورى از آن بنگا ه ها را سخت آسيب پذير و متضرّر می سازد. دستيابى به اخلاق  حرفه ای موجب مزيت راهبردى می شود[10)
ویژگی اخلاق حرفه ای:مسئولیت پذیری/وفاداري/همدردي با ديگران/رعايت و احترام نسبت به ارز شها و هنجارهاي اجتماعي/عدالت و انصاف/صادق بودن/برتر يجويي و رقابت طلبي
اخلاق عمومی
مجموعه ای از احکام هستند که برای حل مسائل روزمره و معنوی مورد نیاز می باشند.اینها دستورات و مقرراتی هستند که ما در سراسر عمر خود آنها را رعایت می کنیم.برخی از اصول اخلاق عمومی شامل : وفای به عهد/دوری از خشونت / کمک متقابل / احترام گذاردن به افرادو....(1)
 
دوازده پرسش برای بررسی اصول اخلاقی،هنگامی که باید یک تصمیم تجاری اتخاذ شود
 
1.آیا این مساله به صورتی دقیق تعریف شده است؟
2.اگر در طرف مقابل یا مخالف قرار می گرفتید،این مساله را چگونه تعریف می کردید؟
3.در وهله اول،این وضع چگونه به وجود آمد؟
4.در مقام یک عضو سازمان و به عنوان یک فرد،نسبت به چه کس و به چه چیز وفادار هستید؟
5.برای اتخاذ این تصمیم،چه قصد یا نیتی دارید؟
6.چگونه می توان این تصمیم را با نتایج احتمالی مقایسه کرد؟
7.اقدام یا تصمیم شما به چه کسی صدمه خواهد زد؟
8.پیش از اتخاذ این تصمیم،ایا می توانید درباره این مساله با طرف های ذی نفع به بحث بپردازید؟
9.ایا این اطمینان را دارید که با گذشت زمان اعتبار تصمیم شما کم نخواهد شد یا اعتبار خود را در اینده هم حفظ خواهد کرد؟
10.آیا می توانید اقدام یا تصمیم خود را آشکارا با رئیس خود،مدیر عامل ،هیئت مدیره،خانواده و یا کل جامعه در میان بگذارید؟
11.اگر کسی بتواند اقدام شما را درک کند(یا نتواند ان را درک کند)آن چگونه متجلی خواهد شد؟
12.درباره ی موضع خوب،چه شرایط یا حالت های جنبه ی استفاده پیدا می کنند؟
 
Laura l.nash,"ethics without the semon."Harvard business review 59(November-december 1981):78-90
 
مراحل پرورش اخلاق شخصی
 
 
 
سطح 1:سنتی
ازقوانین تبعیت می کند تا تنبیه نشود.برای منفعت خود کار می کند و اطاعت می کند.
سطح 2 : متداول
طبق انتظارات دیگران عمل می کند.وظایف و تعهدات نظام اجتماعی را انجام می دهد.از قانون حمایت می کند.
سطح 3 : جدید
اصول عدالت و درستی را که خود انتخاب کرده دنبال می کند.می داند افراد ارزش های متفاوتی دارند و برای تنگناهای اخلاقی راه حل ها ی خلاقانه جستجو می کنند.بین دغدغه افراد و دغدغه منفعت عمومی تعادل ایجاد می کند.
سبک رهبری:استبدادی/اجباری         راهنمایی/تشویق،تیم محور              رهبری تحول آفرین،خادم
رفتار کارکنان:اجرای وظیفه              همکاری گروه کار                       کارکنان مختار،مشارکت کامل
 
سه سطح پرورش اخلاقی فردی ( دفت، 198:1378)
 
 
 

کسب و کار چیست
در واژه نامه آکسفورد، کسب و کار به معنی خرید و فروش و تجارت آمده است. در  واژه نامه لانگ من، کسب و کار، به فعالیت پول درآوردن و تجارتی که از ان پول حاصل بشود گفته می شود
به زبان ساده، کسب و کار عبارت است از حالتي از مشغوليت و به طور عام، شامل فعاليت هايي است که توليد و خريد کالاها و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود، در بر مي گيرد.
بر طبق نظر ارويک و هانت و کاري که در آن خدمات يا کارهايي که ديگر افراد جامعه به آن نياز دارند و مايل به خريد آن هستند و توان پرداخت بهاي آن را دارند، توليد، توزيع و عرضه مي شود. ، کسب و کار عبارت است از هر نوع کسب.
(پترسن و پلومن) بر اين باورند که هر تبادلي که در آن خريد و فروش صورت گيرد، کسب و کار نيست، بلکه کسب و کار، هر نوع تبادل تکراري و تجديد شونده ي خريد و فروش است.
.پروفسور اون ، کسب و کار را يک نوع کاسبي مي داند که طي آن کالاها يا خدمات براي فروش در بازار توليد و توزيع مي شوند.
راه اندازی کسب و کار
عوامل و گام ها و مراحل مختلفی برای راه اندازی کسب و کار موفق وجود دارد.قبل از شروع کار باید در مورد زمینه ی فعالیت مطالعات فراوانی صورت گیرد.اینکه فرد در چه زمینه ای تبحر و علاقه ی شروع به کار را دارد.سپس محیط مورد بررسی قرار گیرد و همخوانی محیط و ایده بررسی گردد. هزینه ها تخمین زده می شود.و در صورت به صرفه بودن اقدام به شروع کار می نماید. بعد از انجام برنامه ریزی های مناسب .فرد نیاز به تزریق سرمایه دارد که از راه های مختلف می تواند سرمایه ی مورد نیاز را فراهم اورد. مدیریت مناسب می تواند در موفقیت کسب و کار بسیار موثر باشد.اینکه در زمان مناسب بهترین تصمیمات حائز گردد و نیروی کار به درستی سرپرستی شوند از توانایی های مدیر می باشد.
ايده اوليه   (Idea)
سنجش بازار :  آيا ايده شما عملي است؟  (  (Marketing Research
برنامه ريزي طرح تجاري Business Plan )   )
برنامه بازاريابي (Marketing Plan)
تأمين بودجه  (Funding)
راه اندازي  (Establishment)
تبليغات   (advertisment)
ارزيابي محصول يا خدمات - سنجش نقاط ضعف و قوت  (Evaluation)
اعمال تغييرات بر اساس  نظر مشتري ( Feed Back Process )
 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها از نگاه متفاوت
با توجه به دیدگاه فریدمن :" سازمان ها تنها و تنها یک مسئولیت دارند،و آن این است که منابع و انرژی خود را در راه هایی به مصرف برسانند که بتوانند سود بالا را ببرند ولی نباید در خارج از محدوده ی قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند،و باید رقابت آزاد وجود داشته باشد،بدون کلاهبرداری،نیرنگ و تقلب..."(11)
کیت دیویس گفته است:"قانون مربوط به مسئولیت پذیری بسیار سفت و سخت است و بر این اساس قرار دارد،اگر کسی در بلند مدت از قدرت خود بدان گونه استفاده کند که جامعه آن را مسئولیت وی نمی داند،به ناچار قدرت مزبور از دست خواهد رفت"(12)
رابرت اکرمن:"در تلاش های اجتماعی سازمان،نوع واکنش باید به صورت یکی از هدف ها در بیاید.واکنش شرکت در برابر مسائل اجتماعی دارای یک چرخه زندگی است.نخست این کار با شناسایی مساله آغاز می شود واز مجرای تحقیق یا مطالعه درباره مساله و مورد ملاحظه قراردادن راه هایی برای دست یازیدن به آن ادامه می یابد و با ارائه یک راه حل پایان می یابد(13)
آرچی کارول کوشید سه دیدگاه مربوط به مسئولیت اجتماعی،الگوهای قدیمی و حساسیت (واکنش) اجتماعی را در هم تلفیق کند و مجموع آنها را الگوی عملکرد اجتماعی سازمان نامید.(14)از دیدگاه این تئوری بحث های مسئولیت اجتماعی به وسیله ی اصول اقتصادی،حقوقی و اخلاقی شکل می گیرند.(1)
پرسش های اخلاقی که در چهار سطح سازمان مطرح است
سطح 1 : جامعه : آیا از نظر اخلاقی این درست است که در یک سیستم اجتماعی،اکثریت افراد جامعه از حقوق ابتدایی خود محروم گردند؟ آیا برای تخصیص منابع موجود در جامعه یا کشور،سیستم سرمایه داری می تواند سیستم خوبی باشد؟دولت در تنظیم بازار چه نقشی ایفا خواهد کرد؟(15)
سطح 2: گروه های ذی نفع : یک شرکت چگونه باید با گروه های خارجی که تحت تاثیر تصمیمات آن قرار می گیرند عمل کند و اینکه گروه های ذی نفع باید چه نوع رابطه ای با سازمان داشته باشند؟ شرکت در برابر جامعه ای که در آن زندگی میکند و در برابر سهامداران چه تعهداتی دارد؟(1)
سطح 3 : سیاست درون سازمانی : شرکت باید چه نوع قراردادی را با کارگران ببندد و چه نوع قراردادی میتواند بر مبنای عدل و انصاف باشد؟تعهد متقابل کارگران و مدیران به یکدیگر چیست؟(1)
سطح 4 : روابط شخصی: آیا ما باید نسبت به یکدیگر صداقت داشته باشیم و به هر قیمتی دست از صداقت خود برنداریم؟هریک از ما به عنوان یک انسان و نیز به عنوان کسی که پستی را در سازمان احراز نموده،نسبت به یکدیگر ،نسبت به مقامات بالاتر،نسبت به زیر دستان و نسبت به همتایان خود چه تعهدی داریم ؟(1)
 
اخلاق کسب و کار
حضرت علی(ع) فرمود: راستگویی سرچشمه ایمان و زینت انسان است و در جایی دیگر فرمودند: راستگویی بهترین دلیل برای پیروزی است.
اخلاق کسب و کار ، نوعی اخلاق کاربردی است ؛ بنابراین،از این نظر ویژگی های مشترکی با اخلاق های کاربردی مانند اخلاق زیستی،اخلاق پزشکی، اخلاق قضایی،اخلاق مهندسی،اخلاق رسانه ای دارد.
اخلاق کسب و کار به صورت اخلاق کاربردی باید به شکل اخلاق و زمینه ی کاربردی آن نشان داده شود.از دیدگاه رویکرد عملگرا که "هر مقدار می شود{باید} به واقعیت و عینیت نزدیک شد" را هدف قرار داده است،باید اهمیت برابر به فهمیدن کسب و کار و اقتصاد از یک طرف و اخلاق دستوری مستدل و سازگار از طرف دیگر داد.ابعاد دستوری و شناختی موضوع باید از هم تفکیک شود؛اما نه این که به صورت دو حقیقت جداگانه تبدیل شود وگرنه {هدایت اقتصاد به وسیله} اخلاق کسب و کار "از درون" امری غیر ممکن خواهد شد یا ارتباط به صورت صوری و ظاهری باقی خواهد ماند یا خطوط جداکننده در هم بر هم خواهد شد.
 به نظر مي رسد، در تجربه كاري، دو بعد پيشين به طور عموم پذيرفته شده باشد كه البتّه مستلزم هر وضعيت اخلاقي خا ّ صي نيست؛ براي مثال، هنگامي كه مسؤولي، با مشكل ناپاكي و آلودگي محيط كار مواجه مي شود، بايد ماهيت، علل و درمان هاي ممكن اين آسيب محيطي را همراه با برآورد هزينه ها، ابزارهاي قانوني و چيزهاي مورد نياز ديگر بشناسد. افزون بر آن، او نيازمند استانداردهاي دستوري است و به طور اجتناب ناپذيري آن را به كار مي برد. استانداردهاي دستوري مانند اين كه تصميم بگيرد اصل تداوم كار (يا عدم تداوم كار) را دنبال كند و تصميم بگيرد قواعد محيطي را رعايت بكند (يا رعايت نكند). فقط صدا به رهنمودهاي اخلاقي بلند كردن كافي نيست. به همين مقدار بايد نوع سازوكار فساد را بشناسد تا بتواند با انتخاب راهبرد مؤثّر به مبارزه با اين فساد و مهار آن بپردازد. کسب و کار يک معيار اخلاقي است. اين نظريه که تجارت و کسب و کار، شيوه اي براي بيان کاري است که  افراد بايد انجام دهند، در تقابل با تجربه مشترک ما قرار دارد. اين نظريه در وهله اول در تضاد با زبان رايج در جامعه است، چرا که ظاهرا طبق آن، افراد بايد به جاي فعاليت هاي ديگري مثل خيريه که نوعا داراي ارزش اخلاقي تلقي مي شود، به تجارت روي آورند. در درجه دوم به نظر مي رسد که اين نظريه از فعاليت هايي که معمولا غير اخلاقي و مجرمانه به حساب مي آيند، چشم پوشي مي کند. اگر کسب و کار يک معيار اخلاقي بود، هيچ کدام از فعاليت هاي تجاري به هيچ وجه نمي توانستند دچار خطا شوند و بالاخره اينکه اگر کسب و کار، جايگاه يک معيار اخلاقي را داشت ، به نظر مي رسيد که نيازي به اعمال هيچ نوع نظارتي از سوي دولت نبود و سازمان تجاري، بنا به سرشت خود، عمل صحيح را انجام مي داد و نيازي به قانون و مديريت فعاليت هاي تجاري وجود نداشت. اينها معدودي از دلايلي هستند که باعث مي شوند در ابتدا در برابر اين ايده که کسب و کار معياري اخلاقي است، مقاومت شود.(16)
 
پرسشنامه اخلاق کسب و کار
(در سطوح منطقه ای و کشوری)
1.معنا شناسی اخلاق کسب و کار
کدام موضوعات و مفاهیم کلیدی در کشور یا منطقه شما مسائل اخلاق کسب و کار را بیان می کند؟
زمینه ی اخلاق کسب و کار،تعریف و درک رایج از آن در کشور یا منطقه شما چیست؟
2.چالش های عمده اخلاق کسب و کار در کشور یا منطقه شما چه چیزهایی هستند؟
مسائل عام ؟ مسائل خاص؟وابستگی فرهنگی؟ مذاهب سنتی؟تاثیرات تجارت بین المللی؟
تدابیر مهم برای مقابله با این چالش ها چه چیزهایی هستند؟
3.فعالیت اخلاق کسب و کار در جهان تجارت
چه تلاش هایی از طرف مردان تجارت،کمپانی ها و انجمن های تجاری انجام شده است؟ ایا قواعد رفتار مدون و انتشاریافته است؟ برنامه های تربیت اخلاقی چطور؟جایگاه کارمندان اخلاقی و مانند آن چطور؟اطلاعیه های عمومی و اطلاع رسانی رهبران تجاری چگونه است؟ قانون گذاری؟
ایا و اگر چنین است، کمپانی های داخلی و خارجی از نقه نظر اخلاقی چطور ارزیابی می شوند؟به وسیله مصرف کنندگان؟کارکنان؟،سرمایه گذاران و یا سایر گروه ها و سازمان ها؟
چه انتظارات،انتقادات و خواست هایی از طرف بخش های عمومی مانند دولت ها،سازمان های غیر دولتی، کلیساها و غیره پدید آمده است.
تدابیر عمده برای مدیریت فعالیت های اخلاق کسب و کار چه جیزهایی هستند؟چه عوامل عمده ای از این فعالیت ها جلوگیری می کنند.
4.فعالیت های اخلاق کسب و کار در مراکز علمی چه ترتیبات نهادی از اخلاق کسب و کار ایجاد شده است؟کرسی ها،موسسات،مراکز،شبکه ها،انجمن ها و غیره؟زمینه یابی،اطلاع رسانیا درباره این جنبه ی بنیادی؟
چه فعالیت های آموزشی انجام شده است؟دوره های انتخابی و الزامی،همایشش های میان رشته ای،گردهمایی دانشجویی؟زمینه یابی،اطلاع رسانی در باره ی آموزش اخلاق  کسب و کار؟
چه فعالیت های پژوهشی اجرا شده است؟ زمینه یابی،اطلاع رسانی در باره ی آموزش اخلاق  کسب و کار؟
چه فعالیت های مشاوره ای بر عهده گرفته است؟ زمینه یابی اطلاع رسانی درباره فعالیت های مشاوره ای؟
در این فعالیت ها چه طرح اولیه ای از اخلاق کسب و کار به کار گرفته شده است؟
5.وطایف مشترک حوزه ی اقتصادی و مراکز علمی در زمینه ی اخلاق کسب و کار چیست؟
آیا آنها با چالش های مشترک مواجه هستند؟چه چالش های مشترکی؟هریک از آنها چه نوع قابلیت های می توانند ارائه کنند؟
6.رابطه اخلاق کسب و کار در دیگر کشورها و مناطق چه تجربیات و بینشی،کشور یا منطقه شما در سطوح علمی،حوزه های علمی اقتصادی می تواند به کسانی که در حوزه ی اخلاق کسب و کار در دیگر کشورها و مناطق می اندیشند،ارائه کند؟چه درس هایی کشور یا منطقه شما می تواند از دیگر کشورها و مناطق بیاموزد؟
 
 
Source:jourmal of basimess etics,October,1997,1477.
Source: doing business database
 
 
با توجه با نمودار بالا متاسفانه جایگاه ایران در کسب و کار بسیار نا مناسب می باشد.و برای بهتر شدن حتما باید زیرساخت ها تغییر کرده و چیدمان دوباره ای در امر کسب و کار ایجاد گردد.
 
نتیجه
کسب و کار عمل ساده ای نیست که با دانستن تنها مفاهیم مرتبط با آن بتوان به بهترین شیوه مدیریت شود.به هر میزان که سازمان ها و شرکت ها به اصول اخلاقی پایبند باشند به همان نسبت تک تک اعضای شکل دهنده ی سازمان نیز باید به  باورها و فضایل اخلاقی اهمیت دهند در غیر اینصورت تنها بی اعتنا بودن یک عضو کافی است که بسیاری از معادلات سازمانی بر هم بخورد.یکی از عوامل بسیار مهم ،محیط فعالیت می باشد.اینکه در چه محیطی کسب و کار و تجارت صورت میگیرد می تواند بسیاری از مسائل را اشکار سازد.مسلما کسب و کار درقاره ی آسیا با کسب و کار درقاره ی دیگر نظیر استرالیا متفاوت است . اما چارچوب اخلاقی بسیار مشابه می باشند.اینکه در معامله کذب و دروغ نباشد از معیارهای اصلی هر معامله است.اخلاق در کسب و کار شاید از چشم انداز های بسیاری از سازمان های درگیر ر امر تجارت می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منابع
1.         استونر .جیمز ای.اف. ، فری من .آر ادوارد و گیلبرت دانیل آر. مدیریت:مقدمه ای بر مدیریت،مدیریت در قرن بیست و یکم،برنامه ریزی.ترجمه دکتر علی پارساییان و دکنر سید محمد اعرابی.چاپ ششم.تهران.دفتر پژوهشهای فرهنگی،1379
2.         قرشى، سید على اکبر، قاموس قرآن، ج ‏2، ص 293، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ ششم، 1371 ش‏‏؛ طریحى، فخر الدین، مجمع البحرین، ج ‏5، ص 156، کتابفروشى مرتضوى‏، تهران، چاپ سوم‏، 1375 ش.‏]
3.         .[ ر . ک: طوسی، خواجه نصیرالدین، اخلاق ناصری، ص 14، کتابفروشی اسلامیه، بی تا، تهران.]
4.         نقل با تلخيص و اقتباس از اصول كافى، جلد1، صفحه‏169، حديث‏3.)
5.         بحارالانوار، جلد 48، صفحه‏239 - مناقب، جلد3، صفحه 414 (با كمى تلخيص).)
6.         فریور،مهدی،1386،اخلاق حرفه مندی و پیشه وری در ایران باستان،اخلاق حرفه ای در تمدن ایران و اسلام،احد فرامرز قرا ملکی و همکاران،تهران: پژوهشکده مالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری.)
7.         فرامرز قراملكي، احد،1385 ،اخلاق حرفه ای چاپ دوم. قم: انشارات مجنون.
8.         حسینیان،سیمین،1385،اخلاق در مشاوره و روانشناسی،تهران:نشر کمال تربیت
9.         فرامرز قرا ملکی،احد ،1382،اخلاق حرفه ای،قم:انتشارات مجنون.
10.       مجیدپور،اکبر و ده بزرگی،بهمن 1386،راهکار عملی تودین منشور اخلاقی سازمان،اخلاق حرفه ای در تمدن ایران و اسلام،احد فرامرز قراملکی و همکاران،تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری.)
11.       Milton friedman ,capitalism and freedom ( Chicago : university of Chicago press , 1963),p.133,and Milton friedman and rose friedman ,free to choose ( new york : harcout brace Jovanovich,1980)
.12       Keith davis , " the meaning and scope of social responsibility",in joseph w.mcGuire,ed.,contemporary management( Englewood cliffs , n.j.: prentice hall,1974):631.
.13       Robert w. ackerman,"how companies respond to social demands," Harvard business review 51, no. 4 (july-agust 1973): 88-98.see also Sandra l.holmes , " adapting corporate structure for social responsiveness," California management review 21,no.1(fall 1978): 45-54.
.14       Archie b.carroll , "a three-dimensional conceptual model of corporate social performance,"academy of management review 4 (1979):497-506. See also carroll,social responsibility of management (Chicago: science research associates,1984)and Kenneth e.aupperie b.carroll,and john d.hatfieid,"an empirical examination of the relationship between corporate social responsibility and profitability,"academy of management journal 28 (1985) : 446-463
.15       News trends , " returning to south Africa," fortune , october 4 , 1993,p.18.
.16       Enderle. Georges, BUSINESS ETHICS; in: Bunnin, N., Tsui - James, E.p.(eds). Blackwell Companion To Philosophy. Oxford: Blackwell Publisher 2002
 
آگهی های لیست مقایسه
آگهی برای مقایسه موجود نیست
ورود
نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کردم. یادآوری